oefening

iDevice Vraag-pictogram Meerkeuzevraag
Hoe wordt de oudergeneratie symbolisch weergegeven in een kruisingsschema?
  
F
F1
P
O

Het allel voor bruine ogen is dominant ten opzichte van het allel voor blauwe ogen.

Sophie heeft het allelenpaar Bb. Welke kleur van ogen heeft zij hoogstwaarschijnlijk?

  
Blauw
Bruin
Eén bruin en één blauw
Een allelenpaar kan niet uit twee verschillende allelen bestaan.

Een allel dat in het fenotype niet tot uiting komt als op het homologe chromosoom op overeenkomstige locus een dominant allel aanwezig is noemt men:
  
een recessief allel
een defensief allel
een monohybride
een genotypisch allel

iDevice-pictogram groeps activiteit

Bespreek per 2 of 3 deze monohybride kruising.

Schrijf de antwoorden op een blad.

 

Dit is een kruising tussen twee erwtenplanten.

  • Welk kenmerk wordt hier onderzocht?
  • Welk allel is dominant?
  • Welk allel is recessief?
  • Hoe zie je dat?
  • Maak een schema van de kruising waarbij je telkens de allelenparen van deplanten en de mogelijke gameten weergeeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


iDevice-pictogram Individuele activiteit

Maak de taak:

dominante en recessieve kenmerken

uit de documenten.

Denk goed na, vul de vragen en de combinatieschema's in.


Dit artikel valt onder de licensiebepalingen van Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 License